សេចក្តីបំភ្លឺដោយអង្គារភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា

[English below]

ខាងក្រោមជាសេចក្តីបំភ្លឺដោយអង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណគុណដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយការងារឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយរបស់អង្គការ (សូមអានទីនេះ http://www.rfa.org/khmer/news/politics/rkiri-authorities-accused-of-discrimination-07022016071202.html)។ បន្ថែមលើ កិច្ចសន្ទនាផ្ទាល់មាត់ និង អ៊ីម៉ែល ផ្ញើជួនលោក រដ្ឋា វិសាល អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់បន្ថែមដូចខាងក្រោម៖

 

ខ្លឹមសារដើមពីព័ត៏មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី

សេចក្តីបំភ្លឺ

…ប្រជាពលរដ្ឋមាននិន្នាការគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ក្នុងភូមិកាឡៃតាវងមិនទទួលបានអំណោយមនុស្សធម៌ដែលអាជ្ញាធរស្រុកចែកជូនបើទោះបីប្រជាពលរដ្ឋខ្លះស្ថិតនៅក្នុងសភាពជាអ្នកក្រីក្រក្តី។… អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជា បានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយអជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាំងពីមុនចាប់ផ្តើមចែកសម្ភារៈជំនួយ អំពីលក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវទទួល ដែលរួមមាន៖

·  ពួកគាត់ត្រូវតែជាគ្រួសារស្ថិតក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រប្រភេទទី១ និងទី២

·   ពួកគាត់មានការលំបាកក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ ដូចជាត្រូវពឹងលើទឹកទន្លេ ឬទឹករណ្តៅ។

 

សម្ភារៈជំនួយប្រហែលជាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការគ្រប់គ្នាទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក្តី ការខ្វះចន្លោះនេះ មិនទាក់ទងនឹងការរើសអើងសាសនា ឬនយោបាយសោះឡើយ។

 

………ប្រជាពលរដ្ឋភូមិកាឡៃតាវង លោក ប្រានាង កាន់ថៃ កត់សំគាល់ថា ប្រធានភូមិកាឡៃតាវង លោក ខង សេវ ខណៈចុះស្រង់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដើម្បីដាក់ក្នុងបញ្ជីឈ្មោះទទួលអំណោយ លោកបានព្រមានអ្នកភូមិថា នឹងមិនផ្ដល់អំណោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាសមាជិកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ នោះទេ។…….. លោក មេភូមិ កាឡៃតាវង បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា គាត់មិនបានព្រមានដូច្នេះទេ។

 

Below is a clarification by Plan International Cambodia to Radio Free Asia (RFA):

Plan International Cambodia thanks the Radio Free Asia for covering the organization’s recent disaster response activity (please read the details at http://www.rfa.org/khmer/news/politics/rkiri-authorities-accused-of-discrimination-07022016071202.html). In addition to phone communication and email to the radio’s reporter Mr. Ratha Visal, Plan International Cambodia would like to make some clarification as below:

RFA report (translated into English)

Clarification

“…the villager supporting the CNRP in Kalay Tavong village had not received humanitarian assistance dispatched by the district authority although some of the villagers are in poverty.” Plan International Cambodia agreed with the local authority about the criteria in dispatching the assistance items as following:

·  Families in poor 1 and 2 categories

·  They have difficult access to water, such as depending on unclean river water or hand-made underground water sources

 

Our response may not cover all the needs. However, the gap happens to both ruling, position and other parties (the local authorities have the figures) as political and religious affiliation is NOT the foundation of our work.

 

“People in Kalay Tavong village Praneang Kann Thai noticed that Kalay Tavong village leader Khong Sev warned his villagers while he was registering the name of those to receive the assistance that those who support the CNRP would not be given the assistance.” The Village Leader reassured Plan International Cambodia that he did not make any warning as such.

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s